Thuốc tây y, Đông y

MIỄN PHÍ giao hàng cho đơn hàng từ 200k
Betacort Apimed 10g
Mã số: 14624
0

Betacort Apimed 10g

Liên hệ
0 đ
Para-Api 325mg Apimed 30 gói x 2g
Mã số: 14622
1

Para-Api 325mg Apimed 30 gói x 2g

Liên hệ
0 đ
Predion 5 DT Apimed 3 vỉ x 10 viên
Mã số: 14621
0

Predion 5 DT Apimed 3 vỉ x 10 viên

Liên hệ
0 đ
Apifexo 60mg Apimed 3 vỉ x 10 viên
Mã số: 14620
0

Apifexo 60mg Apimed 3 vỉ x 10 viên

Liên hệ
0 đ
Apifexo 120mg Apimed 3 vỉ x 10 viên
Mã số: 14619
0

Apifexo 120mg Apimed 3 vỉ x 10 viên

Liên hệ
0 đ
Apifexo 180mg Apimed 3 vỉ x 10 viên
Mã số: 14618
0

Apifexo 180mg Apimed 3 vỉ x 10 viên

Liên hệ
0 đ
Apitec 20-H Apimed 2 vỉ x 10 viên
Mã số: 14617
1

Apitec 20-H Apimed 2 vỉ x 10 viên

Liên hệ
0 đ
Apinaton 500mg Apimed 3 vỉ x 10 viên
Mã số: 14616
0

Apinaton 500mg Apimed 3 vỉ x 10 viên

Liên hệ
0 đ
Hatadin 2.5mg Apimed 20 ống x 5ml
Mã số: 14615
1

Hatadin 2.5mg Apimed 20 ống x 5ml

Liên hệ
0 đ
Arazol-Tab 20mg Apimed 3 vỉ x 10 viên
Mã số: 14614
0

Arazol-Tab 20mg Apimed 3 vỉ x 10 viên

Liên hệ
0 đ
Sipantoz 20mg Apimed 3 vỉ x 10 viên
Mã số: 14613
0

Sipantoz 20mg Apimed 3 vỉ x 10 viên

Liên hệ
0 đ
Paluzine 10mg Apimed 20 ống x 5ml
Mã số: 14612
3

Paluzine 10mg Apimed 20 ống x 5ml

Liên hệ
0 đ
Lyapi 50mg Apimed 10 vỉ x 10 viên
Mã số: 14611
3

Lyapi 50mg Apimed 10 vỉ x 10 viên

Liên hệ
0 đ
Lyapi 100mg Apimed 100ml
Mã số: 14610
3

Lyapi 100mg Apimed 100ml

Liên hệ
0 đ
Paclovir 200 DT Apimed 3 vỉ x 10 viên
Mã số: 14609
3

Paclovir 200 DT Apimed 3 vỉ x 10 viên

Liên hệ
0 đ
Paclovir Kem 5% Apimed 5g
Mã số: 14608
3

Paclovir Kem 5% Apimed 5g

Liên hệ
0 đ
Flupaz 100mg Apimed 3 vỉ x 10 viên
Mã số: 14607
3

Flupaz 100mg Apimed 3 vỉ x 10 viên

Liên hệ
0 đ
Apibestan 150-H Apimed 2 vỉ x 14 viên
Mã số: 14606
3

Apibestan 150-H Apimed 2 vỉ x 14 viên

Liên hệ
0 đ
Apival 80mg Apimed 2 vỉ x 14 viên
Mã số: 14605
3

Apival 80mg Apimed 2 vỉ x 14 viên

Liên hệ
0 đ
Hydrocortison Acis 10mg 100 viên
Mã số: 14602
4

Hydrocortison Acis 10mg 100 viên

Liên hệ
0 đ
Huhajo Tab 10mg JRP 10 vỉ x 10 viên
Mã số: 14599
3

Huhajo Tab 10mg JRP 10 vỉ x 10 viên

365,000 đ
730,000 đ
Hisone-5 Samarth 20 vỉ x 10 viên
Mã số: 14598
4

Hisone-5 Samarth 20 vỉ x 10 viên

Liên hệ
0 đ
Hisone-10 Samarth 20 vỉ x 10 viên
Mã số: 14597
3

Hisone-10 Samarth 20 vỉ x 10 viên

Liên hệ
0 đ
Biktarvy 50mg/200mg/25mg Gilead 30 viên
Mã số: 14596
4

Biktarvy 50mg/200mg/25mg Gilead 30 viên

Liên hệ
0 đ
 Danh mục sản phẩm

Thương hiệu