Thuốc kháng sinh, Kháng nấm

Thuốc kháng sinh là những hợp chất hóa học – không kể nguồn gốc – có tác động chuyên biệt trên một giai đoạn chuyển hoá thiết yếu của vi sinh vật. Với liều điều trị, kháng sinh có thể kìm hãm hoặc tiêu diệt các vi sinh vật gây bệnh.

MIỄN PHÍ giao hàng cho đơn hàng từ 200k
Nitrofurantoin 100mg Inpac 1000 viên
Mã số: 14527
0

Nitrofurantoin 100mg Inpac 1000 viên

Liên hệ
0 đ
Sinflucy 200mg 100ml
Mã số: 14524
0

Sinflucy 200mg 100ml

Liên hệ
0 đ
Ciprofloxacin Stada 500mg 10 vỉ x 10 viên
Mã số: 14373
7

Ciprofloxacin Stada 500mg 10 vỉ x 10 viên

Liên hệ
273,000 đ
Vazigoc Usarichpharm 4 vỉ x 7 viên
Mã số: 14345
0

Vazigoc Usarichpharm 4 vỉ x 7 viên

Liên hệ
0 đ
Agoflox 200mg Agimexpharm 10 vỉ x 10 viên
Mã số: 14193
14

Agoflox 200mg Agimexpharm 10 vỉ x 10 viên

Liên hệ
360,000 đ
Agicipro 500 Agimexpharm 10 vỉ x 10 viên
Mã số: 14192
19

Agicipro 500 Agimexpharm 10 vỉ x 10 viên

Liên hệ
340,000 đ
Levagim 500mg Agimexpharm 1 vỉ x 10 viên
Mã số: 14191
12

Levagim 500mg Agimexpharm 1 vỉ x 10 viên

Liên hệ
118,000 đ
Supertrim Agimexpharm 30 gói x 1,6g
Mã số: 14190
15

Supertrim Agimexpharm 30 gói x 1,6g

Liên hệ
90,000 đ
Agiclari 500 Agimexpharm 2 vỉ x 5 viên
Mã số: 14189
9

Agiclari 500 Agimexpharm 2 vỉ x 5 viên

Liên hệ
160,000 đ
Agitro 500 Agimexpharm 2 vỉ x 3 viên
Mã số: 14188
14

Agitro 500 Agimexpharm 2 vỉ x 3 viên

Liên hệ
96,000 đ
Agi-Ery 500 Agimexpharm 10 vỉ x 10 viên
Mã số: 14184
17

Agi-Ery 500 Agimexpharm 10 vỉ x 10 viên

Liên hệ
456,000 đ
Agi-Linco 500 Agimexpharm 10 vỉ x 10 viên
Mã số: 14183
10

Agi-Linco 500 Agimexpharm 10 vỉ x 10 viên

Liên hệ
370,000 đ
Aginalxic Agimexpharm 10 vỉ x 10 viên
Mã số: 14182
14

Aginalxic Agimexpharm 10 vỉ x 10 viên

Liên hệ
280,000 đ
Agiroxi 150 Agimexpharm 10 vỉ x 10 viên
Mã số: 14181
14

Agiroxi 150 Agimexpharm 10 vỉ x 10 viên

Liên hệ
240,000 đ
Agiroxi 150 Agimexpharm 20 gói x 1,5g
Mã số: 14180
14

Agiroxi 150 Agimexpharm 20 gói x 1,5g

Liên hệ
56,000 đ
Augtipha Agimexpharm 12 gói x 3,8g
Mã số: 14179
7

Augtipha Agimexpharm 12 gói x 3,8g

Liên hệ
204,000 đ
AgimDogyl Agimexpharm 2 vỉ x 10 viên
Mã số: 14178
10

AgimDogyl Agimexpharm 2 vỉ x 10 viên

Liên hệ
76,000 đ
Rovagi 0,75 Agimexpharm 20 gói x 2,5g
Mã số: 14177
13

Rovagi 0,75 Agimexpharm 20 gói x 2,5g

Liên hệ
82,000 đ
Rovagi 1,5 Agimexpharm 2 vỉ x 10 viên
Mã số: 14176
11

Rovagi 1,5 Agimexpharm 2 vỉ x 10 viên

Liên hệ
100,000 đ
Rovagi 3 Agimexpharm 2 vỉ x 5 viên
Mã số: 14175
6

Rovagi 3 Agimexpharm 2 vỉ x 5 viên

Liên hệ
95,000 đ
Idomagi 600 Agimexpharm 3 vỉ x 10 viên
Mã số: 14174
13

Idomagi 600 Agimexpharm 3 vỉ x 10 viên

Liên hệ
1,620,000 đ
Ifatrax 100 Agimexpharm 1 vỉ x 4 viên
Mã số: 14169
6

Ifatrax 100 Agimexpharm 1 vỉ x 4 viên

Liên hệ
100,000 đ
Agiclovir 5% Agimexpharm 5g
Mã số: 14164
12

Agiclovir 5% Agimexpharm 5g

10,000 đ
20,000 đ
Gifuldin 500 Agimexpharm 2 vỉ x 10 viên
Mã số: 14161
14

Gifuldin 500 Agimexpharm 2 vỉ x 10 viên

Liên hệ
84,000 đ
 Danh mục sản phẩm

Thương hiệu