Thuốc tim mạch & Huyết áp

MIỄN PHÍ giao hàng cho đơn hàng từ 200k
Apitec 20-H Apimed 2 vỉ x 10 viên
Mã số: 14617
1

Apitec 20-H Apimed 2 vỉ x 10 viên

Liên hệ
0 đ
Apibestan 150-H Apimed 2 vỉ x 14 viên
Mã số: 14606
3

Apibestan 150-H Apimed 2 vỉ x 14 viên

Liên hệ
0 đ
Apival 80mg Apimed 2 vỉ x 14 viên
Mã số: 14605
3

Apival 80mg Apimed 2 vỉ x 14 viên

Liên hệ
0 đ
Lostad T100 Stella 3 vỉ x 10 viên
Mã số: 14566
6

Lostad T100 Stella 3 vỉ x 10 viên

Liên hệ
210,000 đ
Ambidil 5mg Bidiphar 10 vỉ x 10 viên
Mã số: 14525
11

Ambidil 5mg Bidiphar 10 vỉ x 10 viên

Liên hệ
0 đ
Amlodipine Besylate 10mg Cipla 1000 viên
Mã số: 14519
9

Amlodipine Besylate 10mg Cipla 1000 viên

Liên hệ
0 đ
Nikoramyl 10mg Hataphar 3 vỉ x 10 viên
Mã số: 14483
56

Nikoramyl 10mg Hataphar 3 vỉ x 10 viên

Liên hệ
250,000 đ
Lercatop 10mg Balkanpharma 2 vỉ x 14 viên
Mã số: 14397
17

Lercatop 10mg Balkanpharma 2 vỉ x 14 viên

Liên hệ
0 đ
Candesartan Stada 4mg 2 vỉ x 14 viên
Mã số: 14370
14

Candesartan Stada 4mg 2 vỉ x 14 viên

Liên hệ
100,800 đ
Candesartan Stada 8mg 2 vỉ x 14 viên
Mã số: 14368
12

Candesartan Stada 8mg 2 vỉ x 14 viên

Liên hệ
196,000 đ
Candesartan Stada 16mg 3 vỉ x 10 viên
Mã số: 14367
13

Candesartan Stada 16mg 3 vỉ x 10 viên

Liên hệ
330,400 đ
Quinapril Stada 5mg 7 vỉ x 14 viên
Mã số: 14366
13

Quinapril Stada 5mg 7 vỉ x 14 viên

Liên hệ
411,600 đ
Valsgim H 160/12.5 Agimexpharm 2 vỉ x 14 viên
Mã số: 14322
19

Valsgim H 160/12.5 Agimexpharm 2 vỉ x 14 viên

Liên hệ
330,400 đ
Valsgim H 80mg Agimexpharm 2 vỉ x 14 viên
Mã số: 14319
19

Valsgim H 80mg Agimexpharm 2 vỉ x 14 viên

Liên hệ
302,400 đ
Valsgim 80mg Agimexpharm 2 vỉ x 14 viên
Mã số: 14318
21

Valsgim 80mg Agimexpharm 2 vỉ x 14 viên

Liên hệ
252,000 đ
Valsgim 160mg Agimexpharm 2 vỉ x 14 viên
Mã số: 14317
18

Valsgim 160mg Agimexpharm 2 vỉ x 14 viên

Liên hệ
347,200 đ
Ihybes 150 Agimexpharm 3 vỉ x 10 viên
Mã số: 14309
12

Ihybes 150 Agimexpharm 3 vỉ x 10 viên

Liên hệ
177,600 đ
Statinagi 20mg Agimexpharm 3 vỉ x 10 viên
Mã số: 14306
12

Statinagi 20mg Agimexpharm 3 vỉ x 10 viên

Liên hệ
168,000 đ
Imidagi 5mg Agimexpharm 3 vỉ x 10 viên
Mã số: 14300
15

Imidagi 5mg Agimexpharm 3 vỉ x 10 viên

Liên hệ
192,000 đ
Ihybes 300mg Agimexpharm 3 vỉ x 10 viên
Mã số: 14299
16

Ihybes 300mg Agimexpharm 3 vỉ x 10 viên

Liên hệ
288,000 đ
Ihybes-H 300mg Agimexpharm 2 vỉ x 10 viên
Mã số: 14298
18

Ihybes-H 300mg Agimexpharm 2 vỉ x 10 viên

Liên hệ
208,000 đ
Captagim Agimexpharm 10 vỉ x 10 viên
Mã số: 14295
20

Captagim Agimexpharm 10 vỉ x 10 viên

Liên hệ
104,000 đ
Agisimva 10mg Agimexpharm 3 vỉ x 10 viên
Mã số: 14290
11

Agisimva 10mg Agimexpharm 3 vỉ x 10 viên

Liên hệ
129,000 đ
Agisimva 20mg Agimexpharm 3 vỉ x 10 viên
Mã số: 14289
20

Agisimva 20mg Agimexpharm 3 vỉ x 10 viên

Liên hệ
150,000 đ
 Danh mục sản phẩm

Thương hiệu