Thuốc trị ung thư

MIỄN PHÍ giao hàng cho đơn hàng từ 200k
Ribometa 4mg/5ml
Mã số: 14518
0

Ribometa 4mg/5ml

Liên hệ
0 đ
Lucibru 140mg Lucius 120 viên
Mã số: 14517
0

Lucibru 140mg Lucius 120 viên

Liên hệ
0 đ
Lenvakast 4mg Aprazer 3 vỉ x 10 viên
Mã số: 14516
0

Lenvakast 4mg Aprazer 3 vỉ x 10 viên

Liên hệ
0 đ
UFUR TTY Biopharm 70 viên
Mã số: 14515
0

UFUR TTY Biopharm 70 viên

Liên hệ
0 đ
Advagraf 1mg Astellas 50 viên
Mã số: 14509
0

Advagraf 1mg Astellas 50 viên

Liên hệ
0 đ
Redivec 100mg Dr Reddy's 10 vỉ x 6 viên
Mã số: 14506
0

Redivec 100mg Dr Reddy's 10 vỉ x 6 viên

Liên hệ
0 đ
Nitib 140mg Oncology 30 viên
Mã số: 14503
0

Nitib 140mg Oncology 30 viên

Liên hệ
0 đ
Trombopag 25mg Natco 4 vỉ x 7 viên
Mã số: 14501
0

Trombopag 25mg Natco 4 vỉ x 7 viên

Liên hệ
0 đ
Celkeran 2mg Celon Labs 30 viên
Mã số: 14500
0

Celkeran 2mg Celon Labs 30 viên

Liên hệ
0 đ
Imaheet 400mg Heet 3 vỉ x 10 viên
Mã số: 14497
0

Imaheet 400mg Heet 3 vỉ x 10 viên

Liên hệ
0 đ
Unitrexates 2.5mg 10 vỉ x 10 viên
Mã số: 14495
0

Unitrexates 2.5mg 10 vỉ x 10 viên

Liên hệ
0 đ
Soraheet 200mg Heet 120 viên
Mã số: 14494
1

Soraheet 200mg Heet 120 viên

Liên hệ
0 đ
Palboxen 125mg Everest 21 viên
Mã số: 14493
0

Palboxen 125mg Everest 21 viên

Liên hệ
0 đ
Indenza 40mg Aprazer 4 vỉ x 28 viên
Mã số: 14492
0

Indenza 40mg Aprazer 4 vỉ x 28 viên

Liên hệ
0 đ
Femistra 1mg Zydus, Hộp 10 vỉ x 10 viên
Mã số: 14165
14

Femistra 1mg Zydus, Hộp 10 vỉ x 10 viên

Liên hệ
0 đ
Asstrozol 1mg Assopharma 2 vỉ x 14 viên
Mã số: 14163
14

Asstrozol 1mg Assopharma 2 vỉ x 14 viên

Liên hệ
1,110,000 đ
Hydroxyurea 500mg Salius, Hộp 10 vỉ x 10 viên
Mã số: 14159
15

Hydroxyurea 500mg Salius, Hộp 10 vỉ x 10 viên

Liên hệ
0 đ
Endoxan 50mg Baxter 10 vỉ x 10 viên
Mã số: 13947
18

Endoxan 50mg Baxter 10 vỉ x 10 viên

Liên hệ
2,800,000 đ
Neo-Mercazole 20mg Abbott 120 viên
Mã số: 13938
17

Neo-Mercazole 20mg Abbott 120 viên

Liên hệ
0 đ
Chloraminophene 2mg Techni Pharma 30 viên
Mã số: 13927
17

Chloraminophene 2mg Techni Pharma 30 viên

Liên hệ
0 đ
Lorbrexen 100mg Everest Chai 30 viên
Mã số: 13917
17

Lorbrexen 100mg Everest Chai 30 viên

Liên hệ
64,000,000 đ
Arimidex 1mg AstraZeneca,  Hộp 28 Viên
Mã số: 13715
38

Arimidex 1mg AstraZeneca, Hộp 28 Viên

Liên hệ
2,100,000 đ
Thuốc Novartis Glivec 400mg, Hộp 90 viên
Mã số: 13689
27

Thuốc Novartis Glivec 400mg, Hộp 90 viên

Liên hệ
0 đ
Glivec 100mg Novartis 6 vỉ x 10 viên
Mã số: 13688
34

Glivec 100mg Novartis 6 vỉ x 10 viên

Liên hệ
13,000,000 đ
 Danh mục sản phẩm

Thương hiệu