Thuốc tiểu đường

MIỄN PHÍ giao hàng cho đơn hàng từ 200k
Thuốc trị tiểu đường Glucophage XR 500mg, 60 viên
Mã số: 12789
37

Thuốc trị tiểu đường Glucophage XR 500mg, 60 viên

162,000 đ
324,000 đ
Thuốc Invokana50 25mg , Lọ 30 viên
Mã số: 12731
59

Thuốc Invokana50 25mg , Lọ 30 viên

Liên hệ
0 đ
Thuốc Admelog SoloStar 100 IU/ML 3ML
Mã số: 12608
66

Thuốc Admelog SoloStar 100 IU/ML 3ML

Liên hệ
0 đ
Bút tiêm Apidra Solostar 100U/ml, Hộp 5 bút
Mã số: 12603
62

Bút tiêm Apidra Solostar 100U/ml, Hộp 5 bút

Liên hệ
0 đ
Thuốc tiểu đường  NovoNorm Repaglinide 2mg, Hộp 90 viên
Mã số: 12032
140

Thuốc tiểu đường NovoNorm Repaglinide 2mg, Hộp 90 viên

Liên hệ
3,100,000 đ
Thuốc tiểu đường Teva Pioglitazone 30mg, Chai 90 viên
Mã số: 11764
112

Thuốc tiểu đường Teva Pioglitazone 30mg, Chai 90 viên

Liên hệ
1,500,000 đ
Thuốc tiêu hóa Stella Pantostad 40 Cap
Mã số: 11396
183

Thuốc tiêu hóa Stella Pantostad 40 Cap

Liên hệ
123,200 đ
Thuốc Forgaxi 10mg, Hộp 14 viên
Mã số: 11314
168

Thuốc Forgaxi 10mg, Hộp 14 viên

Liên hệ
0 đ
Thuốc Davipharm Vigorito 50mg, Hộp 30 viên
Mã số: 10974
261

Thuốc Davipharm Vigorito 50mg, Hộp 30 viên

Liên hệ
460,000 đ
Pharmedic Acarfar 50mg, Hộp 10 viên
Mã số: 9891
304

Pharmedic Acarfar 50mg, Hộp 10 viên

22,000 đ
40,000 đ
Hasan Comiaryl 2mg/500mg, Hộp 30 viên
Mã số: 9876
451

Hasan Comiaryl 2mg/500mg, Hộp 30 viên

Liên hệ
180,000 đ
Hasan Miaryl 4, Hộp 100 viên
Mã số: 9875
282

Hasan Miaryl 4, Hộp 100 viên

Liên hệ
240,000 đ
Hasan Miaryl 2, Hộp 100 viên
Mã số: 9874
305

Hasan Miaryl 2, Hộp 100 viên

Liên hệ
190,000 đ
Hasan Gluzitop MR 60mg, Hộp 60 viên
Mã số: 9873
345

Hasan Gluzitop MR 60mg, Hộp 60 viên

Liên hệ
198,000 đ
Hasanbose 50mg, Hộp 30 viên
Mã số: 9872
390

Hasanbose 50mg, Hộp 30 viên

Liên hệ
0 đ
Hasanbest 500mg/5mg, Hộp 30 viên
Mã số: 9871
354

Hasanbest 500mg/5mg, Hộp 30 viên

Liên hệ
90,000 đ
Hasanbest 500mg/2.5mg, Hộp 30 viên
Mã số: 9870
287

Hasanbest 500mg/2.5mg, Hộp 30 viên

Liên hệ
84,000 đ
Hasan DH-Metglu XR 1000mg, Hộp 50 viên
Mã số: 9869
508

Hasan DH-Metglu XR 1000mg, Hộp 50 viên

Liên hệ
210 đ
Hasan DH Metglu 850mg, Hộp 150 viên
Mã số: 9868
259

Hasan DH Metglu 850mg, Hộp 150 viên

Liên hệ
234,000 đ
Hasan DH Metglu 850mg, Hộp 75 viên
Mã số: 9867
266

Hasan DH Metglu 850mg, Hộp 75 viên

Liên hệ
120,000 đ
Thuốc tiểu đường Fordia MR 850mg 100 viên
Mã số: 9733
297

Thuốc tiểu đường Fordia MR 850mg 100 viên

Liên hệ
237,082 đ
Thuốc tiểu đường Fordia MR 500mg 60 viên
Mã số: 9732
548

Thuốc tiểu đường Fordia MR 500mg 60 viên

Liên hệ
144,000 đ
Thuốc tiểu đường Fordia MR 750mg 60 viên
Mã số: 9731
1056

Thuốc tiểu đường Fordia MR 750mg 60 viên

Liên hệ
228,000 đ
Thuốc trị tiểu đường Clazic SR 30mg
Mã số: 9722
262

Thuốc trị tiểu đường Clazic SR 30mg

Liên hệ
218,200 đ
Thuốc tiểu đường Fordia 500mg 100 viên
Mã số: 9721
303

Thuốc tiểu đường Fordia 500mg 100 viên

Liên hệ
144,018 đ
Thuốc tiểu đường Actrapid 1000IU/10ml
Mã số: 9719
551

Thuốc tiểu đường Actrapid 1000IU/10ml

Liên hệ
258,684 đ
Bút tiêm tiểu đường NovoMix 30 FlexPen 100U/3ml
Mã số: 9718
364

Bút tiêm tiểu đường NovoMix 30 FlexPen 100U/3ml

Liên hệ
2,507,450 đ
Thuốc tiểu đường Novorapid FlexPen 300IU/3ml
Mã số: 9717
278

Thuốc tiểu đường Novorapid FlexPen 300IU/3ml

Liên hệ
1,700,000 đ
Thuốc tiểu đường Amaryl 4mg, 30 viên
Mã số: 9695
261

Thuốc tiểu đường Amaryl 4mg, 30 viên

Liên hệ
356,516 đ
 Danh mục sản phẩm

Thương hiệu