Thuốc tiểu đường

MIỄN PHÍ giao hàng cho đơn hàng từ 200k
Sitagibes 100mg Agimexpharm 4 vỉ x 7 viên
Mã số: 14324
16

Sitagibes 100mg Agimexpharm 4 vỉ x 7 viên

Liên hệ
946,400 đ
Sitagibes 50mg Agimexpharm 4 vỉ x 7 viên
Mã số: 14323
13

Sitagibes 50mg Agimexpharm 4 vỉ x 7 viên

Liên hệ
504,000 đ
Glimegim 2mg Agimexpharm 3 vỉ x 10 viên
Mã số: 14296
11

Glimegim 2mg Agimexpharm 3 vỉ x 10 viên

Liên hệ
100,620 đ
Azenstatin 10/20 Agimexpharm 4 vỉ x 7 viên
Mã số: 14250
12

Azenstatin 10/20 Agimexpharm 4 vỉ x 7 viên

Liên hệ
644,000 đ
Glimegim 2mg Agimexpharm 6 vỉ x 10 viên
Mã số: 14249
15

Glimegim 2mg Agimexpharm 6 vỉ x 10 viên

Liên hệ
201,000 đ
Glimegim 4mg Agimexpharm 3 vỉ x 10 viên
Mã số: 14248
15

Glimegim 4mg Agimexpharm 3 vỉ x 10 viên

Liên hệ
192,000 đ
Glimegim 4mg Agimexpharm 6 vỉ x 10 viên
Mã số: 14247
14

Glimegim 4mg Agimexpharm 6 vỉ x 10 viên

Liên hệ
384,000 đ
Arbosnew 50 Agimexpharm 3 vỉ x 10 viên
Mã số: 14246
9

Arbosnew 50 Agimexpharm 3 vỉ x 10 viên

Liên hệ
114,000 đ
Arbosnew 100 Agimexpharm 3 vỉ x 10 viên
Mã số: 14245
13

Arbosnew 100 Agimexpharm 3 vỉ x 10 viên

Liên hệ
210,000 đ
Sitagibes 50 Agimexpharm 4 vỉ x 7 viên
Mã số: 14244
11

Sitagibes 50 Agimexpharm 4 vỉ x 7 viên

Liên hệ
504,000 đ
Dimobas 0,5 Agimexpharm 4 vỉ x 15 viên
Mã số: 14243
9

Dimobas 0,5 Agimexpharm 4 vỉ x 15 viên

Liên hệ
360,000 đ
Dimobas 1 Agimexpharm 4 vỉ x 15 viên
Mã số: 14242
12

Dimobas 1 Agimexpharm 4 vỉ x 15 viên

Liên hệ
432,000 đ
Dimobas 2 Agimexpharm 4 vỉ x 15 viên
Mã số: 14241
8

Dimobas 2 Agimexpharm 4 vỉ x 15 viên

Liên hệ
1,062,000 đ
Dianorm M 80mg/500mg Micro 10 vỉ x 10 viên
Mã số: 13898
23

Dianorm M 80mg/500mg Micro 10 vỉ x 10 viên

Liên hệ
450,000 đ
Janumet Xr 100mg/1000mg MSD 28 viên
Mã số: 13893
18

Janumet Xr 100mg/1000mg MSD 28 viên

Liên hệ
0 đ
Janumet Xr 50mg/1000mg MSD 14 viên
Mã số: 13889
18

Janumet Xr 50mg/1000mg MSD 14 viên

Liên hệ
362,000 đ
Glimegim 2mg Agimexpharm 3 vỉ x 10 viên
Mã số: 13795
28

Glimegim 2mg Agimexpharm 3 vỉ x 10 viên

Liên hệ
100,620 đ
Forxiga 10mg Astra Zeneca 2 vỉ x 14 viên
Mã số: 13744
38

Forxiga 10mg Astra Zeneca 2 vỉ x 14 viên

Liên hệ
0 đ
Sitagibes 50mg Agimexpharm 4 vỉ x 7 viên
Mã số: 13718
46

Sitagibes 50mg Agimexpharm 4 vỉ x 7 viên

Liên hệ
0 đ
Sitagibes 100mg Agimexpharm 4 vỉ x 7 viên
Mã số: 13717
39

Sitagibes 100mg Agimexpharm 4 vỉ x 7 viên

Liên hệ
0 đ
Bivilizid 5mg BV Pharma 10 vỉ x 10 viên
Mã số: 13711
28

Bivilizid 5mg BV Pharma 10 vỉ x 10 viên

Liên hệ
0 đ
Metformin Boston 500mg, Hộp 5 vỉ x 20 viên
Mã số: 13686
34

Metformin Boston 500mg, Hộp 5 vỉ x 20 viên

Liên hệ
0 đ
Metformin Boston 850mg, Hộp 5 vỉ x 20 viên
Mã số: 13676
28

Metformin Boston 850mg, Hộp 5 vỉ x 20 viên

100,000 đ
200,000 đ
 Danh mục sản phẩm

Thương hiệu