Pregabalin

Prega-75 Hetero 3 vỉ x 10 viên
Mã số: 15670
29

Prega-75 Hetero 3 vỉ x 10 viên

Liên hệ
0 đ
Prega 50 Hetero 4 vỉ x 7 viên
Mã số: 15669
36

Prega 50 Hetero 4 vỉ x 7 viên

Liên hệ
0 đ
Pegaset 75mg Aurobindo 4 vỉ x 7 viên
Mã số: 15220
71

Pegaset 75mg Aurobindo 4 vỉ x 7 viên

Liên hệ
0 đ
Lyapi 150mg Apimed 3 vỉ x 10 viên
Mã số: 14644
86

Lyapi 150mg Apimed 3 vỉ x 10 viên

Liên hệ
0 đ
Lyapi 50mg Apimed 10 vỉ x 10 viên
Mã số: 14611
89

Lyapi 50mg Apimed 10 vỉ x 10 viên

Liên hệ
800,000 đ
Lyapi 100mg Apimed 100ml
Mã số: 14610
93

Lyapi 100mg Apimed 100ml

Liên hệ
0 đ
Thuốc hướng thần Square Neurolin 75 30 viên
Mã số: 13405
122

Thuốc hướng thần Square Neurolin 75 30 viên

Liên hệ
0 đ
Thuốc hướng thần Square Neurolin 50 30 viên
Mã số: 13404
128

Thuốc hướng thần Square Neurolin 50 30 viên

Liên hệ
0 đ
Thuốc hướng thần Pendo Pregabalin 50mg Domesco
Mã số: 8438
412

Thuốc hướng thần Pendo Pregabalin 50mg Domesco

Liên hệ
720,000 đ
Thuốc Pregassafe 75, Pregabalin 75mg, Hộp 30 viên
Mã số: 6879
485

Thuốc Pregassafe 75, Pregabalin 75mg, Hộp 30 viên

Liên hệ
500,000 đ
Thuốc Egzysta 50mg, Pregabalin 50mg, Hộp 56 viên
Mã số: 6381
663

Thuốc Egzysta 50mg, Pregabalin 50mg, Hộp 56 viên

Liên hệ
1,702,400 đ
Thuốc Pregabalin Sandoz 75mg, Hộp 28 viên
Mã số: 6082
1221

Thuốc Pregabalin Sandoz 75mg, Hộp 28 viên

Liên hệ
660,000 đ
Thuốc Pregabalin Sandoz 150mg, Hộp 28 viên
Mã số: 6081
496

Thuốc Pregabalin Sandoz 150mg, Hộp 28 viên

Liên hệ
996,000 đ
Hasan Premilin 75mg, Hộp 30 viên
Mã số: 4315
896

Hasan Premilin 75mg, Hộp 30 viên

Liên hệ
360,000 đ
Thuốc hướng thần Stella Lirystad 150mg
Mã số: 2857
685

Thuốc hướng thần Stella Lirystad 150mg

Liên hệ
420,000 đ
 Danh mục sản phẩm

Thương hiệu